Skip links

Masters

Master Modern Safety Management

In cooperation with SDO college for modern business administration

The Master’s in Modern Safety Management is designed for practitioners, such as pilots, air traffic controllers, engineers, doctors, nurses, managers, safety and quality personnel and researchers, who operate at higher vocational education level and wish to expand their knowledge and practical skills to meet the safety challenges of the 21st century. After this training, they will be able to act as sparring partner for management, and to create the context for proactive safety management themselves. Past experience indicates that obtaining a master’s degree can be a decisive step for career development or a next career step. Many students develop from an operational safety orientation into versatile business professionals who move with visible ease into a strategic policy environment.

We richten ons bij de opleiding niet alleen op het aandragen van relevante theoretische bouwstenen, maar ook op het toepassen ervan in de weerbarstigheid van de alledaagse praktijk. De master sluit aan op de missie van SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde om de beste opleider te zijn van werkend Nederland:

•  Zowel de student als de organisatie wordt beter van ons onderwijs
• 
Kleine groepen en veel persoonlijke aandacht
•  Inspirerende klassikale en online sessies waarin er veel van elkaar wordt geleerd
•  Afgewisseld met zelfstudie
•  Flexibel, modulair curriculum
•  State-of-the-art lesstof uitgaande van een holistische en systemische kijk op organisaties

Het is mogelijk om in plaats van het gehele programma ook losse modules te volgen. Bovendien is het mogelijk om alleen de masterclasses bij te wonen zonder verdere onderwijsverplichtingen.

Onze studenten worden geacht werkzaam te zijn in een voor de studie relevante werkomgeving waardoor ze projecten en opdrachten kunnen uitvoeren om de eigen organisatie te versterken. Een goede samenwerking en verbinding tussen werkgever, hogeschool en student is daarbij essentieel.

De Stichting SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde (SDO) is als door het ministerie van OCW erkend rechtspersoon hoger onderwijs eindverantwoordelijk voor deze opleiding. De ontwikkeling en commerciële exploitatie van de masters is uitbesteed aan Blue Wave Consulting Company.  We richten ons op een start per 1 februari 2023.

Sign up for more information

Have any questions? Please contact me!

Contact