Skip links

Masters

Master Modern Veiligheidsmanagement

In samenwerking met SDO hogeschool voor moderne bedrijfskunde

De masteropleiding modern veiligheidsmanagement is bedoeld voor mensen uit de praktijk, zoals piloten, luchtverkeersleiders, ingenieurs, artsen, verpleegkundigen, managers, veiligheids- en kwaliteitspersoneel en onderzoekers, die op hbo niveau acteren en hun kennis en praktische vaardigheden willen uitbreiden om de veiligheidsuitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen. Na deze opleiding zijn ze in staat om als sparringpartner op te treden voor directies, en om zelf de context te scheppen voor proactief veiligheidsmanagement. Ervaring uit het verleden geeft aan dat het behalen van een diploma op mastersniveau een bepalende stap kan zijn voor loopbaanontwikkeling of een volgende carrièrestap. Veel studenten ontwikkelen zich van een operationele oriëntatie op veiligheid tot een veelzijdige bedrijfskundig professionals die zich met zichtbaar gemak in een strategische beleidsomgeving bewegen.

We richten ons bij de opleiding niet alleen op het aandragen van relevante theoretische bouwstenen, maar ook op het toepassen ervan in de weerbarstigheid van de alledaagse praktijk. De master sluit aan op de missie van SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde om de beste opleider te zijn van werkend Nederland:

•  Zowel de student als de organisatie wordt beter van ons onderwijs
• 
Kleine groepen en veel persoonlijke aandacht
•  Inspirerende klassikale en online sessies waarin er veel van elkaar wordt geleerd
•  Afgewisseld met zelfstudie
•  Flexibel, modulair curriculum
•  State-of-the-art lesstof uitgaande van een holistische en systemische kijk op organisaties

Het is mogelijk om in plaats van het gehele programma ook losse modules te volgen. Bovendien is het mogelijk om alleen de masterclasses bij te wonen zonder verdere onderwijsverplichtingen.

Onze studenten worden geacht werkzaam te zijn in een voor de studie relevante werkomgeving waardoor ze projecten en opdrachten kunnen uitvoeren om de eigen organisatie te versterken. Een goede samenwerking en verbinding tussen werkgever, hogeschool en student is daarbij essentieel.

De Stichting SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde (SDO) is als door het ministerie van OCW erkend rechtspersoon hoger onderwijs eindverantwoordelijk voor deze opleiding. De ontwikkeling en commerciële exploitatie van de masters is uitbesteed aan Blue Wave Consulting Company.  We richten ons op een start per 1 februari 2023.

Meld je aan voor meer informatie

Heeft u vragen? Neem contact met mij op!

Contact